OSK ANDRZEJ I SYN s. c.

tel. 32 422 67 30, 784 027 817

 • kat_a_01.jpg
 • kat_a_02.jpg
 • kat_a_03.jpg
 • kat_a_04.jpg
 • kat_a_05.jpg
 • kat_a_06.jpg
 • kat_a_07.jpg

Kategoria AM, A1, A2, A

Kategoria AM zastępuje kartę motorowerową i pozwala na kierowanie motorowerami oraz czterokołowcami lekkimi. Kandydat na kierującego musi mieć ukończone 14 lat.

Kategoria A1 prawa jazdy uprawnia do kierowania motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg. Wymagany wiek do uzyskania tej kategorii wynosi 16 lat. Przystąpienie do egzaminu przez osobę, która nie ukończyła 18 lat, uwarunkowane jest uzyskaniem pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.

Kategoria A2 czyli kategoria pośrednia między kategorią A1, a kategorią A, będzie pozwalała na kierowanie motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35kW i stosunku mocy do masy ciała własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg. Wymagany wiek do uzyskania tej kategorii wynosi 18 lat.

Kategoria A prawa jazdy uprawnia do kierowania motocyklem (motocykl - pojazd samochodowy jednośladowy lub z bocznym wózkiem – wielośladowy) oraz motocyklem z przyczepą motocyklową o masie nieprzekraczającej masy własnej motocykla i 100 kg. Wymagany wiek do uzyskania kategorii A, to:

 • 20 lat dla kat. A, jeżeli osoba od co najmniej 2 lat posiada prawo jazdy kat. A2,
 • 24 lata dla kat. A, jeżeli osoba nie posiada co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kat. A2.

Nowością jest nałożenie na osobę egzaminowaną zapewnienia sobie podczas egzaminu (§13 ust. 1 pkt. 3) stroju ochronnego w postaci:

 • wiązanego obuwia na płaskiej podeszwie
 • spodni z długimi nogawkami
 • kurtki z długimi rękawami zapinanej na suwak, guziki lub zatrzaski
 • rękawic zakrywających całe dłonie

Zmianie uległa część teoretyczna. Zamiast dotychczasowych pytań testowych, osoba egzaminowana musi:

 • udzielić odpowiedzi TAK/NIE na pytania jednokrotnego wyboru, przy czym czas na odpowiedź wynosi 20 sekund
 • udzielić odpowiedzi na pytania wielokrotnego wyboru – czas odpowiedzi 50 sekund
 • uzyskać łącznie minimum 68 punktów na 74 możliwe aby uzyskać wynik pozytywny egzaminu

NIE MA MOŻLIWOŚCI SPRAWDZENIA WCZEŚNIEJ UDZIELONYCH ODPOWIEDZI

Zmianom ulegają również trasy egzaminacyjne (z wyjątkiem kat. AM i T). Egzaminator wskazuje, gdzie ma jechać osoba egzaminowana. Czas egzaminu praktycznego ma wynosić minimum 25 minut. Z dotychczasowych zadań praktycznych pozostaje tylko ruszanie na wzniesieniu.

Nowe zadania praktyczne to:

 • ósemki w prostokątnym polu, wokół dwóch słupków
 • wolny slalom: dwukrotny przejazd między 5 bramkami
 • szybki slalom: przejazd między słupkami rozstawionymi zgodnie z rozporządzeniem, na minimum 2 lub 3 biegu, przy prędkości minimalnej 30 km/h
 • ominięcie przeszkody z lewej i prawej strony przy prędkości jazdy minimum 50 km/h